Profesionālās Darts Līgas nolikuma precizējumi un papildinājumi.

Daudzi spēlētāji jau interesējas par šo turnīru un esam arī saņēmuši pāris ieteikumus un komentārus, kurus izvērtējot esam papildinājuši nolikumu, kā arī sniedzam pāris skaidrojumus.

Veiktās izmaiņas un korekcijas

 1. Vispārējo spēļu noteikumu 3.1. punktā pēdējā teikumā “Bareļa aizmugurējā daļā ir
  piestiprināta aste ar spārniem (atsevišķas detaļas).” izņēmām laikā tekstu iekavās, jo uz doto momentu ir pieejamas arī astes konsturkcijas ar spārniem, kuras ir kā viens vienots elements.
 2. Katra posma sacensību sākuma laiks tiks precizēts pēc visu pieteikumu saņemšanas un būs atkarīgs no pieteikto dalībnieku skaita. Taču paredzam, ka spēles sāksies ne agrāk par 11:00 un ne vēlāk par 12:30.
 3. Izspēļu kārtība atsevišķos posmos, kvalifikācijā un fināla turnīrā ir papildināta ar informāciju par paredzētiem 5 (piecu) minūšu pārtraukumiem spēļu laikā.
  • Spēlēs līdz 10 (desmit) legu uzvarai paredzam vienu pārtraukumu pēc 8. (astotā) lega
  • Spēlēs līdz 11 (vienpadsmit) legu uzvarai paredzam vienu pārtraukumu pēc 9. (devītā) lega
  • Spēlēs līdz 13 (trīspadsmit) legu uzvarai paredzam divus pārtraukumus pēc 8. (astotā) un 16. (sešpadsmitā) lega – posmu fināli un finālturnīra pusfināli.
  • Spēlēs līdz 16 (sešpadsmit) legu uzvarai paredzam trīs pārtraukumus pēc 8. (astotā), 16. (sešpadsmitā) un 24. (divdesmit ceturtā) lega – finālturnīra fināls
  • Katram spēlētājam tiek dotas 6 (sešas) iesildošās šautras pirms atsākt spēli pēc pārtraukuma no brīža, kad tiesnesis paziņo par spēles turpinājumu.
 4. Spēļu tiesāšana un atbildības
  • Nolikuma 8.lpp papildināta ar sadaļu “Spēļu tiesāšana”, kurā aprakstīti spēļu tiesāšanas principi
  • Disciplināro sodu apmēru sadaļa papildināta ar sodiem par spēļu nenotiesāšanu

Nolikums un noteikumi

Sacensību nolikums un noteikumi (PDF) – papildināti 12.02.2018